Protecció de dades

Amb l'ànim de ser transparents i de respectar el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, us informem del següent:
  • Llegir en cas d’incendi som una revista digital de cultura sense cap ànim de lucre que només utilitza les vostres dades per fer-vos arribar els nostres butlletins amb els continguts que trobeu a la pàgina web.
  • No cedim les vostres dades a tercers, sota cap concepte.
  • No utilitzem les vostres dades per obtenir cap benefici econòmic, només per fer-vos arribar informació cultural.
  • Qualsevol persona que vulgui donar-se d’alta al nostre butlletí, pot enviar un correu a info@llegirencasdincendi.com.
  • Qualsevol persona pot demanar en tot moment a Llegir en cas d’incendi modificar les seves dades i/o esborrar-les.
  • Si habitualment rebeu els nostres butlletins i us voleu donar de baixa, cal que envieu un correu a info@llegirencasdincendi.com o bé fer-ho a través dels enllaços que incloem sempre en els nostres comunicats.
  • Per a qualsevol dubte o aclariment, escriviu a info@llegirencasdincendi.com.